Har du spørgsmål? Ring idag på
75 93 16 21

Retningslinjer og justeringer til Idræt i dagtimernes aktiviteter i efteråret 2020

Retningslinjer og justeringer til Idræt i dagtimernes aktiviteter i efteråret 2020

 

Her er lidt om, hvordan vi fra Idræt i dagtimernes side vil forholde os til retningslinjerne i forbindelse med Covid19. Derudover er vi så heldige, at vi i løbet af det næste halve år vil få et moderniseret idrætscenter til vores mange aktiviteter. Dette vil dog i løbet af efteråret medføre en række ændringer, som ikke kan undgås at få indflydelse på vores aktiviteter.

 

Generelle retningslinjer

Før og efter aktiviteter skal der holdes 1 meters afstand. Der vil være sprit tilgængelig i alle haller og lokaler af idrætscenteret, så man kan afspritte hænder før og efter aktivitet. Under aktivitet skal der holdes 2 meters afstand fra næsetip til næsetip. Forsamlingsforbuddet betyder, at der max må forsamles 50 personer inkl. instruktøren. Dette er der fin plads til i hallerne, der alle kan rumme mange flere end 50 personer, hvis det var tilladt. Ved alle lokaler til aktivitet i Fredericia Idrætscenter vil det fremgå, hvor mange der må opholde sig.

 

Træningscenter

Træningscenteret vil være at finde i hal seks til og med uge 40. Herefter flytter centeret retur til et nyindrettet og større område, der indeholder mere plads og flere maskiner, idet den tidligere lounge med udsigt over svømmehallen også bliver inddraget til træningsområde i slutningen af 2020.

 

Bowling og kegler

Der åbnes op for begge aktiviteter med en række retningslinjer ift. afstand og afspritning. Der opfordres til, at man benytter faste bowling el. keglekugler i den time aktiviteten foregår – gerne med farveforskel fra de andre spilleres. Disse skal afsprittes med wipes før og efter aktiviteten. Ved bowling vil der være plexiglas mellem de tilstødende stolerækker og man skal sidde med 1 meters afstand fra hinanden. Ved kegler må der opholde sig en spiller på banen og en ved pulten pr. bane. Dette passer med 1 meters afstand til den næste bane.

 

Gymnastikhold og hold i Ficness-salene

Det vil ikke være muligt at låne rekvisitter til disse aktiviteter. Vi opfordrer derfor til, at man medbringer eget liggeunderlag og træningselastik. 

 

Badminton, bordtennis og floorball

Der opfordres til, at man medbringer egne rekvisitter. Der vil dog være mulighed for at låne ved henvendelse til instruktøren, som vil sørge for afspritning.

 

Svømning og Vandgymnastik

Ved omklædning skal der afsprittes skab både før og efter brug. Der må max være 7 personer i saunaen i forbindelse med omklædningsrummene. I 25 m. bassinet må der kun svømmes i én retning. Bassinet er opdelt med to banetove, hvilket giver 3 baner til svømning. Der svømmes mod uret. Der må max være 10 personer pr. bane. I vandet skal der være 2 meters afstand.

Saunagus vil indtil videre være aflyst.

 

Omklædning

Fra 1. september vil der igen være mulighed for at klæde om i forbindelse med de forskellige aktiviteter. Vi opfordrer dog stadig til, at man så vidt muligt klarer omklædningen hjemme. Der vil nemlig kun være et herre- og et dameomklædningsrum åbent af hensyn til Fredericia Idrætscenters rengøringsbudget. Ved omklædning skal der holdes 1 meters afstand, og der skal såvidt muligt afsprittes kontaktflader før og efter omklædning.

 

3. halvleg

Vi vil stadig have mulighed for at afvikle vores 3. halvleg på repoet over hal 5 og 6. Også her opfordrer vi til afspritning før opskænkning samt at man afspritter kontaktflader efter 3. halvleg. Betaling for kaffen opfordrer vi så vidt muligt bliver ved MobilePay på nr. 69727 – gerne for en længere periode ad gangen.

 

Byggegener

I løbet af efteråret vil der være en række gener pga. istandsættelsen af Fredericia Idrætscenter. Adgangen til 2 og 3 vil være gennem hal 1 og videre gennem hal 4 i den første del af efteråret. Senere på efteråret (uge 41) skal der skiftes tag på hal 4.

Ficness-sal 1 og 2 skal begge have nyt gulv, og i den forbindelse vil der i den store sal også komme gulvvarme. Dette arbejde forventes at vare indtil uge 41. I denne periode vil alle aktiviteter i Ficness-sal 1 rykke til det tidligere træningscenter ved siden af hal 1. De Træning og trivselshold, som normalvis er i Ficness-sal 2 vil lave gulvøvelser i en hal i stedet.

 

Vi vil så vidt muligt melde ud løbende omkring de forskellige aktiviteter og tiltag, og håber, at alle vil have tålmodigheden med sig – det skal jo nok blive godt igen.

Med mange venlige hilsner fra

Tony, Idræt i dagtimerne

Har du spørgsmål?

Bliv ringet op

Bliv kontaktet

​Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia
Telefon: +45 75 93 16 21
Telefon: +45 21 25 16 17
iid@iid7000.dk
CVR: 19476146